Edukace seniorů
geragogika a gerontodidaktika
Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah	^
ro
1?
-Q
O
Úvod	9
Stárnutí populace jako výzva pro edukaci	11
1.1 Demografický kontext a aktivní stárnutí	11
1.2 Sociální kontext	13
1.3 Politický kontext	15
Gcragogika	17
2.1 Vymezení pojmu „geragogika“	17
2.2 Hlavní zdroje geragogiky	20
2.3	Další zdroje geragogiky
2.4	Charakter geragogiky
2.5	Historický kontext geragogiky
2.6	Dimenze geragogiky
3.	Předmět geragogiky	31
3.1	Cíle geragogiky	32
3.2	Edukace seniorů jako předmět geragogiky	35
3.3	Funkce edukace seniorů	37
3.4	Teorie stárnutí v kontextu edukace seniorů	39
3.5	Edukace seniorů jako prostředek a/nebo cíl	40
3.5.1	Edukace seniorů jako příprava na stáří	41
3.5.2	Edukace seniorů jako druhý životní program	42
3.5.3	Edukace seniorů jako cesta ke kvalitě života ve stáří	43
4.	Objekt geragogiky	47
4.1	Senior	47
4.2	Starý člověk	48
4.3	Důchodce	50
4.4	Postproduktivní věk	52
4.5	Třetí věk	53
4.6	Účastník vzdělávání	54
5.	Specifika seniorů jako účastníků vzdělávání	57
5.1	Stárnutí, stáří a koncept úspěšného stárnutí	58
5.2	Fyzické změny ve vyšším věku	64
5
L S L ?
5.3	Psychické změny ve vyšším veku	65
5.4	Sociální změny	70
6.	Specifika vzdělávání seniorů	71
6.1	Motivace seniorů ke vzdělávání	72
6.2	Podmínky a prostředky vzděláváni seniorů	75
6.3	Znaky učení seniorů	78
6.4	Bariéry ve vzděláváni seniorů	80
6.5	Předsudky a stereotypy o stáří jako bariéra vzdělávání seniorů	82
6.6	Témata pro edukaci seniorů	86
7.	Vzdělávání seniorů v České republice	89
7.1	Univerzity třetího věku	89
7.1.1	Příklad dobré praxe -	Univerzita třetího věku při UP v Olomouci 92
7.2	Akademie třetího věku	94
7.3	Univerzity volného času	94
7.4	Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata	95
7.5	Virtuální univerzita třetího věku	96
7.5.1	Přiklad dobré praxe	-	Virtuální univerzita třetího věku	96
7.6	Kluby seniorů	99
7.7	Další možnosti edukace seniorů	99
7.8	Trénování paměti seniorů	101
8.	Vzdělávání seniorů v zahraničí	105
8.1	Slovensko	105
8.2	Polsko	106
8.3	Německo	?6
8.4	Rakousko	?7
8.5	Maďarsko	?7
8.6	Holandsko	?8
8.7	Švýcarsko	?8
8.8	Velká Británie	109
8.9	Finsko	109
8.10	Spojené státy americké a Kanada	110
8.11	Austrálie	HO
8.12	Jihoafrická republika	?
8.13	Zhodnoceni vzdělávání seniorů v zahraničí	111
9.	Gerontodidaktika	??
9.1	Didaktický proces a psychodidaktika	113
9.2	Základní didaktické kategorie	117
6
9.2.1	Cíle	118
9.2.2	Metody	125
Vyprávění	125
Vysvětlování	126
Přednáška	127
Práce s textem	128
Vemiúv diagram	131
Rozhovor	133
Diskusní metody	134
Metoda problémového výkladu	135
Heuristická metoda	135
Sokratovská metoda	136
Dramatizace	137
Didaktické hry	138
Kazuistika	139
Situační metoda	139
Brainstorming	140
Brainwriting (6-3-5)	141
Synektika (Gordonova metoda)	141
Laterální myšlení (Bonova metoda)	142
Rybí kost	143
9.2.3	Formy a prostředky	144
9.2.4	Didaktické zásady	146
Zásada zaměření na sebeaktualizaci osobnosti seniora	148
Zásada partnerského přístupu	148
Zásada nepřetržité zpětné vazby	148
Zásada systematičnosti	148
Zásada redukce	149
Zásada rekonstrukce	149
Zásada uvědomělosti a aktivity	149
Zásada operativnosti	150
Zásada názornosti	150
Zásada zajímavosti	151
Zásada přiměřenosti	131
Zásada trvalosti	152
9.3	Didaktické přístupy ? edukaci	152
9.4	Fáze didaktického procesu	160
9.4.1	Motivační fáze	162
9.4.2	Expoziční fáze	166
9.4.3	Fixační fáze	171
7
Obsah
9.4.4	Diagnostická fáze	177
9.4.5	Aplikační fáze	180
10.	Lektor ve vzdělávání senioru	183
10.1	Profesní kompetence a kompetenční model	183
10.2	Sebereflexe lektora a její význam	189
10.3	Profesionalizace v kontextu vzdělávání vzdělavatelů	191
11.	Komunikace v geragogice	195
11.1	Na osobu (seniora) orientovaný prístup	201
11.1.1	Respekt	203
11.1.2	Autentičnost	203
11.1.3	Empatie	205
11.1.4	Aktivní naslouchání	206
11.1.5	Důvěra	206
11.1.6	Důvěryhodnost	206
Závěr	209
O autorkách	211
Shrnutí	212
Summary	213
Literatura	214
Rejstřík
230
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0177909
3 CZ PrSKC
5 20151027094433.9
7 ta
8 151007s2015----xr ac||e||||||001|0|cze|d
20 ## $a 978-80-247-5446-8 $q (brožováno)
40 ## $a OSD001 $b cze $d LIA001 $d KLG501 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
80 ## $a 37 $2 MRF-sel
80 ## $a 37.01 $2 MRF-sel
100 1# $a Špatenková, Naděžda $d 1973- $7 jo2002105489 $4 aut $e Autor
245 10 $a Edukace seniorů : $b geragogika a gerontodidaktika / $c Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2015
300 ## $a 232 stran : $b ilustrace, portérty ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Pedagogika
504 ## $a Obsahuje bibliografii na stranách 214-229 a rejstřík
520 ## $a Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti, který se v celosvětovém měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se bude pomalu, ale jistě zvyšovat. Proto vzrůstá naléhavost požadavku celoživotního učení a vzdělávání. Kniha poskytuje odpovědi na řadu otázek spojených se vzdělávacími intervencemi, které se zaměřují na tuto věkovou kategorii, například: • Kdo je vlastně aktérem edukace seniorů? • Jak by měla edukace seniorů konkrétně vypadat? • Jaká jsou specifika tohoto vzdělávání? • Má vzdělávání seniorů nějaké limity? • Jaké jsou funkce, cíle a prostředky vzdělávání seniorů?
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a gerontagogika $7 ph250762 $2 czenas
650 #7 $a andragogika $7 ph114043 $2 czenas
650 #7 $a vzdělávání dospělých $7 ph162891 $2 czenas
653 ## $a Výchova. Vzdělávání
653 ## $a senioři
653 ## $a edukace
653 ## $a gerontologie
655 #7 $a kolektivní monografie $2 czenas $7 fd501537
700 1# $a Smékalová, Lucie, $d 1980- $7 mzk2010613527 $4 aut $e Autor
830 #0 $a Pedagogika (Grada)
900 $a LIA001 $b 17
910 ## $a KLG501 $b N/37Špatenková
998 $a 006767651
1058 $a naučná
1060 $a N
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link