Velké říše kočovníků
dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie
Milan Škoda

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
ÚVOD................................................... 11
SEVEROÍRÁNSKÉ KMENY.................................... 15
Původ a délení severoíránských kmenů................... 15
Skythové............................................... 19
Sarmati................................................ 27
Kultura Pazyryku....................................... 34
Massageti, Sakové, Jiie-č’............................. 36
Kušáni................................................. 38
Parthové............................................... 40
Bojová taktika severoíránských kmenů................... 42
KOČOVNÉ KMENY ALTAJSKÉ JAZYKOVÉ	RODINY..	47
Dělení kočovných kmenů altajské jazykové rodiny........ 47
Počátky kmenů hovořících turkickými (tureckými) jazyky.	48
Šíření turkických (tureckých) kmenů po Eurasii......... 51
Rasové a jazykové délení turkických (tureckých)	kmenů.. 52
HUNOVÉ................................................. 54
Říše Hunů Siung-nuů.................................... 54
Utváření říše, boje s Čínou......................... 54
Krize a zánik říše.................................. 62
Nástupnické říše v Asii............................. 67
Bojová taktika Huyiu Siung-nuů...................... 73
Hunové v Evropě........................................ 76
Vpád do Evropy...................................... 76
Dvě„hunské paniky“, Attilova vláda a zánik říše..... 78
Fyzický vzhled, způsob života a kultura............. 84
ŘÍŠE WU-SUNÖ - TAJEMNÍ EUROPOIDI
NA VÝCHODĚ ASIE........................................ 87
SI EN-PIOVÉ.......................................... 92
EPOCHA PÉTI BARBARSKÝCH KMENŮ V SEVERNÍ ČÍNĚ....................................... 97
ŽUAN-ŽUANI A AVAŘI.................................. 103
Říše Žuan-žuanů..................................... 103
Říše Avarů.......................................... 105
ŘÍŠE TURKUTŮ - JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH V HISTORII. . 108
Původ Turkutň a utváření říše....................... 108
Turkuti v konfliktu velmocí......................... 113
Zánik turkutských kaganátů.......................... 121
Bojová taktika Turkutů.............................. 127
Turkutská společnost a civilizace................... 129
TIBEŤANÉ............................................ 132
Utváření tibetského státu........................... 132
Vrchol moci a rozklad tibetského státu.............. 136
KAGANÁT UJGURŮ...................................... 144
ŘÍŠE JENISEJSKÝCH KYRGYZŮ........................... 149
VELKÉ ZAPOMENUTÉ ŘÍŠE V ASII........................ 154
Říše Sejanto........................................ 154
Karlukové........................................... 156
Tíirgešové.......................................... 158
? i makové.......................................... 160
BULHAŘI............................................. 163
Nejstarší dějiny.................................... 163
Velké Bulharsko a rozsídlení bulharských kmenů...... 165
Povolžské Bulharsko................................. 168
Historie Povolžského Bulharska................... 168
Vojenské umění Povolžských Bulharu............... 170
ŘÍŠE CHAZARÚ - VÝCHODOEVROPSKÁ VELMOC............... 172
Původ a déjiny Chazarů.............................. 172
Armáda, výzbroj, taktika............................ 177
MAĎAŘI............................................... 180
OGUZOVÉ.............................................. 187
PEČENĚHOVÉ........................................... 190
KYPČAKOVÉ-KU MÁNI-PO LOVCI........................... 192
Původ, šíření, vnitřní struktura říše................ 192
Bojová taktika, krize říše........................... 194
Na Rusi a v Uhrách................................... 195
DALŠÍ BARBAŘI V SEVERNÍ ČÍNÉ......................... 198
Tanguti.............................................. 198
Kitanové............................................. 201
Džiirčenové.......................................... 204
Džiirčenové a jejich říše......................... 204
Bojová taktika Džiirčenů.......................... 208
KARA-KITANOVÉ A NAJMANI.............................. 210
MONGOLOVÉ............................................ 214
Nejstarší déjiny, společenské a kulturní poměry...... 214
Čingischán........................................... 216
Čingischánův zákoník a výboje po sjednocení.......... 221
Výboje po Čingischánové smrti........................ 227
Dokončení výbojů a rozklad říše...................... 231
ZLATÁ HORDA.......................................... 235
Zlatá horda, Bílá horda, Modrá horda................. 235
Vládcové Batu a Berke................................ 237
Nástup islámu a období zmatků........................ 241
Oslabování a rozklad. Kulturní odkaz................. 244
Tu rán - Tamerlánova říše............................ 248
ZÁVĚR................................................ 254
Přehledy vládců kočovnických říší.................... 259
Význam jmen některých vládců kočovníků............... 272
Seznam použité literatury............................ 273
Rejstříky............................................ 276
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0177994
3 CZ PrSKC
5 20151124124503.5
7 ta
8 150915s2015----xr abfhf||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002731017
20 ## $a 978-80-7429-473-0 $q (vázáno) :
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $d KLG501 $e rda
43 ## $a me-----
72 #7 $a 94(100) $x Světové dějiny $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 930.9
100 1# $a Škoda, Milan, $d 1956- $7 mzk2015886531 $4 aut $e Autor
245 10 $a Velké říše kočovníků : $b dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie / $c Milan Škoda
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Vyšehrad, $c 2015
300 ## $a 280 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : $b ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; $c 22 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Historica
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstříky
520 ## $a Kapitoly sledují historii kočovných kmenů a jejich říší existujících v období starověku a středověku.
520 ## $a Stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí Asie a Evropy a zanechaly hlubokou stopu ve světových dějinách. Kniha Milana Škody přináší ucelený pohled na dlouhou řadu těchto kočovnických etnik, jejich dějiny, způsob válčení, společenské uspořádání i kulturu. Postupně představuje jak známá kočovnická etnika, především Huny a Mongoly, tak i ta méně známá, počínaje severoíránskými kmeny (Skythové, Sarmati, Massagetové, Kušánci, Parthové) přes předky Hunů, Huny Siungnu, zakladatele jedné z největších říší v dějinách Turkuty, Žuan-žuany (Avary), Chazary, Pečeněhy, Zlatou Hordu a národy severní Číny až k proslulé Tamerlánově říši. Stranou nezůstávají ani ty kočovnické národy, které daly jméno evropským zemím - Maďaři a Bulhaři, ale třeba také Tibeťané. Nakladatelská anotace. Kráceno.
650 07 $a kočovníci $z Eurasie $7 ph121920 $2 czenas
650 07 $a válečnictví $z Eurasie $7 ph127327 $2 czenas
650 07 $a civilizace $z Eurasie $7 ph119248 $2 czenas
650 09 $a nomads $z Eurasia $2 eczenas
650 09 $a art of war $z Eurasia $2 eczenas
650 09 $a civilization $z Eurasia $2 eczenas
651 #7 $a Eurasie $x dějiny $2 czenas $7 ge134154
651 #9 $a Eurasia $x history $2 eczenas
653 ## $a světové dějiny
653 ## $a kočovníci
653 ## $a válečníci
653 ## $a kmeny
653 ## $a Avaři
653 ## $a Maďaři
653 ## $a Tibeťané
653 ## $a Bulhaři
655 #7 $a monografie $2 czenas $7 fd132842
655 #9 $a monographs $2 eczenas
830 #0 $a Historica (Vyšehrad)
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a KLG501 $b N/930.9/Škoda
998 $a 006751838
1058 $a naučná
1060 $a N
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link