České děti a mládež jako čtenáři 2017
Hana Friedlaenderová; Hana Landová; Irena Prázová; Vít Richter

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Na	úvod................................................................ 11
L METODIKA VÝZKUMU.......................................................13
Kval it at ivní část výzkumu......................................... 14
Kvantitativní část výzkumu...........................................15
2.	VOLNÝ ČAS DĚTÍ A ČTENÁŘSTVÍ...........................................16
Organizovaný a neorganizovaný volný čas..............................17
Četba knih jako přínosný způsob trávení volného času
aneb přínosné a méně přínosné volnočasové aktivity...................18
Děti, mládež a média.................................................20
Děti ve věku 6-8 let a jejich volný čas..............................22
Čtení knih v kontextu ostatních volnočasových aktivit — děti 6-8 let.24
Změny ve způsobu trávení volného času mezi lety 2014-2017
u dětí ve věku 6-8 let.............................................. 26
Děti ve věku 9-14 let a jejich volný čas.............................26
Četba knih v rámci volnočasových aktivit.............................28
Volnočasové aktivity silných a slabých čtenářů knih — děti ve věku 9-14 let ... 29
Srovnání s rokem 2013 — děti ve věku 9-14 let........................30
Mládež ve věku 15-19 let a volný čas.................................30
Frekvence volnočasových aktivit — mládež ve věku 15-19 let...........31
Fenomén sociální sítě — mládež ve věku 15-19 let.....................32
Četba knih jako součást volnočasových aktivit — mládež ve věku 15-19 let.... 33 Volnočasové aktivity silných a slabých čtenářů knih —
mládež ve věku 15-19 let.............................................33
Závěry...............................................................34
3.	ČTENÁŘSKÉ ZÁZEMÍ V RODINĚ.............................................35
Názory rodičů na čtenářství dětí ve věku 6-8 let.....................36
Čtenářství rodičů dětí ve věku 6-8 let...............................39
Předčítání dětem rodiči..............................................41
Kniha jako dárek......................................................44
Ozvěny ze zahraničí...................................................45
Závěry................................................................46
4.	ČTENÁŘSKÉ CHOVÁNÍ.....................................................47
Názory na čtení knih u mladších dětí ve věku 6-8 let..................47
Názory na čtení knih u starších dětí ve věku 9-14 let.................51
Frekvence čtení knihu dětí ve věku 6-8 let...........................52
Frekvence čtení knih u dětí a mládeže ve věku 9-19 let................54
Srovnání s rokem 2014 — děti ve věku 9-14 let.........................54
Frekvence četnosti čtení ve srovnání mladších a starších dětí........55
Nečtenářství aneb proč děti nečtou....................................56
Hlavní důvody nečtenářství u starších dětí 15-19 let.................58
Střídání čtenářství a nečtenářství....................................59
Vývoj čtenářství s rostoucím věkem....................................60
Jak se adolescenti vidí jako čtenáři..................................60
Závěry................................................................61
5.	VÝBĚR KNIH, ŽÁNRY A KNIHY PŘEČTENÉ V POSLEDNÍM ROCE..................63
Kde získáváš knihy?...................................................65
Oblíbené žánry........................................................67
Oblíbené tituly.......................................................68
Výběr knih v knihovně.................................................69
Preference žánrů u mladších a starších dětí...........................70
Srovnání s rokem 2014 — žánry a tituly...............................71
Závěry................................................................72
6.	ELEKTRONICKÉ KNIHY A AUDIOKNIHY.......................................73
Elektronické knihy....................................................73
Mladší školní děti (6-8 let) a elektronické knihy.....................74
Starší školní děti (9-14 let) a elektronické knihy....................76
Mládež ve věku 15-19 let a elektronické knihy.........................78
Audioknihy............................................................80
Mladší školní děti (6-8 let) a audioknihy.............................81
Starší školní děti (9-14 let) a audioknihy............................82
Mládež 15-19 let a audioknihy.........................................83
Závěry................................................................84
7.	ČTENÁŘSTVÍ A POVINNÁ/DOPORUČENÁ ŠKOLNÍ ČETBA..........................85
Povinná, nebo doporučená školní četba?................................85
Mladší školní věk 6-8 let — čtení ve škole...........................87
Děti ve věku 9-14 let — povinná školní četba na přelomu prvního
a druhého stupně a na druhém stupni základní školy....................88
Mládež ve věku 15-19 let — povinná školní četba na středních školách.90
Závěry................................................................94
8.	VZTAH MEZI ČTENÁŘSTVÍM A PROSPĚCHEM ŽÁKŮ
NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE........................
Volnočasové aktivity a prospěch ve škole.......
Motivace ? četbě knih a prospěch ve škole......
Frebence četby a prospěch ve škole....................
Počet přečtených knih za rok a prospěch ve škole......
Předčítání ze strany rodičů a prospěch ve škole.......
Žánrové preference čtenářů a prospěch ve škole.........
Doporučená školní četba a prospěch ve škole........
Využívání veřejných knihoven a prospěch ve škole...
Závěry...................
9.	KNIHOVNY V ŽIVOTĚ DĚTÍ........................
Vnímání knihoven z pohledu rodičů a dětí a mládeže ve věku 9-19 let . Návštěva knihoven..............
Děti ve věku 6-8 let — návštěva knihoven..............
Děti ve věku 9-14 let a mládež ve věku 15-19 let — návštěva knihovny.
Srovnání — návštěva knihovny u mladších a starších dětí.....
Do knihovny nechodím, protože..............
Děti ve věku 6-8 let - proč nechodí do knihovny.........
Děti a mládež ve věku 9-19 let — proč nechodí do knihovny...
Co děti nejčastěji dělají ve veřejné knihovně?.
Děti ve věku 6-8 let — co dělají v knihovně.................
Děti ve věku 9-14 let a mládež ve věku 15-19 let - co dělají v knihovně Spokojenost dětí s knihovnami............
Děti ve věku 6-8 let — spokojenost s knihovnami.............
Děti ve věku 9-14 let a mládež ve věku 15-19 let — spokojenost s knihovnami..............
r-J ' v	.........
Závěry...................
10.	SEZNAM LITERATURY...........................
PŘÍLOHY............
.. 96 .. 97 . 100 . 102 . 103 . 104 . 104 . 105 . 106 108
111
111
112
113
115
118
119
119
119
122
122
125
125
125
126
131
132
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0192053
3 CZ PrSKC
5 20190806082214.9
7 ta
8 190208s2018----xr a|||g||||||000|0|cze|d
20 ## $a 978-80-7577-804-8 $q (brožované) : $c Kč 249.00
40 ## $a PBG501 $b cze $d KLG501 $e rda
80 ## $a 02
100 1# $a Friedlanderová, Hana, $d 1968- $7 jn20001103116 $4 aut $e Autor
245 10 $a České děti a mládež jako čtenáři 2017 / $c Hana Friedlaenderová; Hana Landová; Irena Prázová; Vít Richter
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Národní knihovna České republiky ; $a Brno : $b Host, $c 2018
300 ## $a 150 stran : $b grafy ; $c 23 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
520 ## $a Jaký vztah mají dnešní děti a mládež ke knihám a čtení? Co dělají děti ve svém volném čase? Jak často využívají internet a nová média? Došlo v posledních pěti letech v Česku k nějakým podstatným změnám? Kniha přináší výsledky opakovaného reprezentativního výzkumu čtenářství u dětí ve věku od šesti do čtrnácti let a mládeže ve věku mezi patnácti až devatenácti lety, který realizoval Knihovnický institut Národní knihovny České republiky, a uvádí ho do souvislosti s výzkumem, který proběhl v letech 2013 a 2014.
648 #7 $a 21. stol. $2 czenas $7 ch460559
650 07 $a čtenářství $z Česko $y 21. století $7 ph222812 $2 czenas
650 07 $a dětské čtenářství $z Česko $y 21. století $7 ph222811 $2 czenas
650 07 $a čtenáři $z Česko $y 21. století $7 ph128188 $2 czenas
650 07 $a dětští čtenáři $z Česko $y 21. století $7 ph536665 $2 czenas
650 07 $a četba $z Česko $y 21. století $7 ph128165 $2 czenas
650 07 $a čtenářský vkus $z Česko $y 21. století $7 ph262219 $2 czenas
650 07 $a volný čas $z Česko $y 21. století $7 ph127235 $2 czenas
653 0# $a knihovnictví
653 ## $a čtenářství
653 ## $a čtenáři
653 ## $a výzkumy
653 ## $a knihy
653 ## $a audioknihy
653 ## $a elektronické knihy
653 ## $a knihovny
655 #7 $a výzkumné zprávy $2 czenas $7 fd131869
655 #7 $a statistické přehledy $2 czenas $7 fd133587
700 1# $a Prázová, Irena $7 xx0012675 $4 aut $e Autor
700 1# $a Landová, Hana, $d 1978- $7 js20080330039 $4 aut $e Autor
700 1# $a Richter, Vít, $d 1949- $7 jo20000080566 $4 aut $e Autor
900 $a PBG501 $b 14
910 ## $a KLG501 $b N/02Friedlaenderová
998 $a 008023286
1058 $a naučná
1060 $a N
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link