Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století

farmář, pastevec, sběrač : soběstačnost farmy či usedlosti

Eva Hauserová (ed.)

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Seznam použitých zkratek....................................13 Výklad vybraných pojmů použitých v knize....................15 1. Úvodem...................................................21 1.1 Lidé, příroda a zemědělství...........................22 1.2 Historie zemědělství ve zkratce ......................24 1.3 Současné konvenční zemědělství .......................27 1.4 Ekologické zemědělství................................28 1.4.1 Konverze.........................................30 1.5 Integrované zemědělství...............................31 1.6 Udržitelné hospodaření v krajině..................... 32 1.6.1 Současný stav zemědělské krajiny v ČR............32 1.6.2 Cesty ? udržitelnému zemědělství.................33 1.7 Alternativní vize ....................................35 1.7.1 Potravinová suverenita...........................36 2. Současné ekozemědělství v ČR ............................38 2.1 Základní principy a postupy ekozemědělství............38 2.1.1 Obsah pojmu ekozemědělství.......................38 2.1.2 Právní předpisy a dotační pravidla...............40 2.1.3 Hlavní postupy biozemědělství....................45 2.2 Než začnete farmařit..................................55 2.3 Zvláštní postupy přírodního farmaření.................57 2.3.1 Biodynamické zemědělství.........................57 2.3.2 Horná zemědělství................................62 3. Pěstování hospodářských plodin...........................65 3.1 Úvod..................................................65 3.1.1 Tvorba výnosu ...................................65 3.1.2 Výživa a hnojení rostlin v ekologickém režimu .... 66 3.1.3 Časový odstup při osévání........................68 7 ENCYKLOPEDIE SOBĚSTAČNOSTI 2 3.1.4 Zemědělské výrobní oblasti a podoblasti ČR.........69 3.1.5 Minimalizační technologie..........................70 3.2 Polní plodiny............................................72 3.2.1 Běžné obilniny.....................................73 3.2.2 Méně obvyklé (minoritní - staré a netradiční) obilniny............................................79 3.2.3 Pseudoobilniny.....................................85 3.2.4 Luskoviny..........................................87 3.2.5 Olejniny...........................................91 3.2.6 Okopaniny..........................................95 3.2.7 Léčivé, aromatické a koreninové rostliny (LAKR) . . 100 3.2.8 Přadné rostliny...................................114 3.2.9 Další speciální (technické) plodiny...............116 3.2.10 Energetické rostliny.............................118 3.3 Zelenina................................................124 3.4 Ovocnářství ve větším měřítku...........................129 3.4.1 Úvod .............................................129 3.4.2 Založení sadu.....................................132 3.4.3 Založení a údržba nízkokmenného ovocného sadu . . 137 3.4.4 Založení vysokokmenného ovocného sadu.............148 3.4.5 Skladování ovoce..................................155 3.4.6 Nejěastější choroby ovocných dřevin...............157 3.4.7 Nejčastější škůdci ovocných dřevin................159 3.4.8 Plantáže drobného ovoce ......................... 160 3.4.9 Vinařství.........................................162 3.5 Pěstování hub...........................................169 3.5.1 Které houby pěstovat a jak na to..................169 3.5.2 Pěstování límcovky obrovské ......................170 3.5.3 Pěstování hlivy ústřiěné..........................170 3.5.4 Pěstování žampionů................................172 3.5.5 Některé další druhy hub vhodné ? pěstování........173 3.6 Lukařství a pastvinářství...............................174 3.6.1 Lukařství.........................................174 3.6.2 Pastvinářství.....................................182 8 OBSAH 4. Chov zvířat........................................... 190 4.1 Chov koní........................................... 190 4.1.1 Úvod........................................... 190 4.1.2 Každodenní péče o koně..........................192 4.1.3 Životní cyklus a zvyky koně.....................195 4.1.4 Nejčastější problémy a nemoci koní..............196 4.2 Chov oslů............................................198 4.3 Chov krav............................................199 4.3.1 Založení chovu..................................199 4.3.2 Krmení krav ....................................200 4.3.3 Nároky na ustájení a pobyt .................... 201 4.3.4 Porod a odchov telat........................... 201 4.3.5 Zdravotní problémy krav........................ 203 4.3.6 Chov krav bez tržní produkce mléka (????) .... 204 4.4 Chov ovcí......................................... 208 4.4.1 Co si rozmyslíme předem........................ 208 4.4.2 Reprodukce ovcí................................ 210 4.4.3 Výživa ovcí.....................................214 4.4.4 Stříhání ovcí...................................217 4.4.5 Nemoci ovcí.....................................218 4.5 Chov koz.............................................219 4.5.1 Krmení..........................................219 4.5.2 Ustájení....................................... 220 4.5.3 Reprodukce......................................221 4.5.4 Péěe o kůzlata a jejich odchov................. 223 4.5.5 Dojení koz .................................... 224 4.5.6 Zdravotní problémy v chovu koz................. 225 4.6 Chov prasat......................................... 226 4.6.1 Úvod .......................................... 226 4.6.2 Domácí chov prasete............................ 227 4.6.3 Reprodukce a odchov selat ..................... 229 4.6.4 Nejčastější nemoci prasat...................... 230 4.6.5 Parazité prasat.................................231 4.7 Chov drůbeže.........................................231 9 ENCYKLOPEDIE SOBĚSTAČNOSTI 2 4.7.1 Krůty.......................................... 232 4.7.2 Perličky....................................... 236 4.7.3 Japonské křepelky.............................. 239 4.8 Chov králíků.........................................241 4.8.1 Základní podmínky pro chov králíků..............241 4.8.2 Krmení králíků................................. 244 4.8.3 Rozmnožování a odchov králíků.................. 245 4.8.4 Vážná onemocnění králíků....................... 248 4.9 Chov včel........................................... 250 4.9.1 Životní cyklus včel.............................251 4.9.2 Stanoviště a orientace úlů..................... 252 4.9.3 Včelaření konvenční, přírodní, alternativní.... 253 4.9.4 Základní vybavení ? chovu včel................. 256 4.9.5 Hlavní medonosné a pylonosné rostliny.......... 258 4.10 Psi na farmě...................................... 259 4.10.1 Výběr vhodného psa............................ 259 4.10.2 Krmení psa.....................................260 4.10.3 Ubytování psa................................. 262 4.10.4 Pes na zahradě................................ 263 4.10.5 Pes na neoploceném pozemku.................... 265 4.10.6 Využití psa na farmě ......................... 266 4.10.7 Zdraví psa.................................... 266 5. Permakulturní farma................................... 269 5.1 Úvod................................................ 269 5.2 Voda na permakulturní farmě..........................271 5.3 Půda na permakulturní farmě......................... 273 5.4 Zapojení zvířat..................................... 274 5.4.1 Pastevní systémy................................275 5.5 Výnosy a hnojení.................................... 276 5.6 Jednotlivá řešení....................................277 5.6.1 Tvrdý sad.......................................277 5.6.2 Bezorebné pěstování obilí...................... 283 5.6.3 Holistic management (celostní řízení) ......... 285 10 OBSAH 5.7 Příklady permakulturních farem.................... 285 5.7.1 Mobilní farma podie Joela Salatina.......... 285 5.7.2 Jedlý les podie Marka Sheparda ............. 286 5.8 Design pozemku permakulturní farmy................ 287 5.8.1 Plánování produkce farmy..................... 287 5.8.2 Postup designu farmy......................... 289 5.9 Kombinace regenerativního zemědělství a běžného biozemědělství..................................... 294 5.9.1 Agrolesnictví................................ 294 5.10 Veganská permakultura.............................. 298 5.10.1 Příklady farem hospodařících na veganských principech...................... 303 6. Sběr planých rostlin ? jídlu........................... 308 7. Mokřady a vodní nádrže..................................316 7.1 Mokřady, jejich význam a využití.....................316 7.2 Historie a současnost využívání mokřadů..............317 7.3 Běžně využívané bahenní a vodní rostliny.............321 7.4 Rybníky a další vodní plochy........................ 322 7.4.1 Úvod ......................................... 322 7.4.2 Vodní plochy podle permakultury............... 323 7.4.3 Vodní dílo jako stavební a vodohospodářský objekt 327 7.4.4 Problém eutrofizace vod....................... 328 7.5 Chov ryb ........................................... 330 7.5.1 Kapr obecný (Cyprinus carpio)..................330 7.5.2 Doplňkové druhy ryb............................331 8. Příklady dobré praxe................................... 335 8.1 Mlýn Podhora........................................ 335 8.2 Bemagro............................................. 338 8.3 Statek Vartovna..................................... 343 8.4 Hospodářství Květosvěty............................. 346 8.5 Pozemská zahrada.................................... 349 8.6 KomPot - Komunitní potraviny........................ 352 11 ENCYKLOPEDIE SOBĚSTAČNOSTI 2 8.7 Revitalizace zemědělské krajiny...................... 353 8.8 Veselá biofarma...................................... 356 8.9 Zemědělský podnik Valtínov........................... 358 8.10 Zahradnictví Filipov................................ 360 8.11 Agrokruh............................................ 363 Seznam použité a doporučené literatury................... 364 O autorech encyklopedie.................................. 368 Rejstřík................................................. 370 12
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam a22------i-4500
1 kpw0191331
3 CZ PrSKC
5 20190903152412.8
7 ta
8 180905s2018----xr af||e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003023830
20 ## $a 978-80-7553-582-5 $q (vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $d KLG501 $e rda
72 #7 $a 63 $x Zemědělství a příbuzné oblasti vědy a techniky $2 Konspekt $9 24
80 ## $a 635
245 00 $a Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : $b farmář, pastevec, sběrač : soběstačnost farmy či usedlosti / $c Eva Hauserová (ed.)
246 30 $a Soběstačnost farmy či usedlosti
246 18 $a Encyklopedie soběstačnosti
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a V Praze : $b Stanislav Juhaňák - Triton, $c 2018
300 ## $a 374 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : $b ilustrace (některé barevné) ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Na obálce a hřbetu označení: 2
500 ## $a Terminologický slovník
500 ## $a Hřbetní název: Encyklopedie soběstačnosti
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
650 07 $a ekologické zemědělství $7 ph119814 $2 czenas
650 07 $a permakultura $7 ph616543 $2 czenas
650 07 $a rostlinná výroba $7 ph116065 $2 czenas
650 07 $a ovocnářství $7 ph115631 $2 czenas
650 07 $a chov hospodářských zvířat $7 ph119201 $2 czenas
650 09 $a ecological agriculture $2 eczenas
650 09 $a permaculture $2 eczenas
650 09 $a crop production $2 eczenas
650 09 $a fruit growing $2 eczenas
650 09 $a livestock keeping $2 eczenas
653 ## $a Zahradnictví
653 ## $a permakultura
653 ## $a ovocnářství
653 ## $a chov hospodářských zvířat
653 ## $a rostlinná výroba
655 #7 $a příručky $2 czenas $7 fd133209
655 #9 $a handbooks and manuals $2 eczenas
700 1# $a Hauserová, Eva, $d 1954- $7 jk01040194 $4 edt $e Editor
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a KLG501 $b N/635Encyklopedie
928 9# $a Triton
998 $a 007929643
1058 $a naučná
1060 $a N
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link